VideoRay ROV Toppkamera
VideoRay Extern SD Kamera
VideoRay's externt monterbara toppkamera är designad och utvecklad av Inuktun. Kameran är ett så kallad "plug and play" tillbehör som ger dig möjlighet att se i valfri riktning, 360°, samt även ovanför vattenytan vid exempelvis navigering.

Färgkameran har egen varierbar LED belysning som styrs från din handkontroll, hög upplösning och låg lux. Du ansluter din toppkamera med en standard 9 stifts VideoRay kontakt och den fungerar ihop med andra tillbehör som manipulator och sonar.
Toppkamera
Du kan växla fritt mellan huvudkamera och toppkamera, inställd overlay på skärmen följer med oavsett vilken kamera du väljer att titta med. Du kan inte se med båda kamerorna samtidigt. Hela kamerahuvudet är inneslutet i genomskinlig epoxy, vilket gör den praktiskt taget oförstörbar vid drift.
Specifikation:
  • Kamera Diameter : 37,5 mm
  • Längd : 50 mm
  • Upplösning/Känslighet : 400+ TV-linjer/1,0 lux
  • Djup: 305 m
Inspektion under kaj ovan ytan med toppkameran

Oscar Fleetwood