Tritech Gemini Sonar
Tritechs Gemini multibeam imaging sonar ger dig en skarp och tydlig sonarbild i realtid så du snabbt både kan orientera dig och hitta stora och små objekt under vattenytan.

Gemini 720is kan lätt anpassas till en mängd olika ROV, AUV samt andra undervattensplattformar. Systemet styrs via Ethernet eller VDSL kommunikation. Tack vare den kompakta storleken kan systemet även sättas på en stång för handmanövrering från ovan ytan.
tritech sonarbild helikopter under vatten
Tritech Gemini Sonar
Tritech Gemini sonarbild
Med en vidvinkel på 120°, bildhöjd på 20° samt med en uppdateringshastighet på 30Hz är Gemini 720is idealisk i miljöer med dålig sikt. Gemini 720is har en arbetsfrekvens på 720 kHz vilket ger dig skarpa bilder med bibehållna proportioner.
Gemini SeaTec, School of Dolphins
Boat hull inspection done using Tritech International Gemini 720ik Sonar.

Oscar Fleetwood