BUVI Scandinavia

SeaTrac Navigering & Positionering med ROV

Blue Print Seatrac är ett innovativt USBL ROV positioneringssystem. Den är primärt utformad för att hålla kontakt med ROV och dykare under vattnet. Genom att även ansluta en GNSS/GPS antenn ger Seatrac en position under vattnet.

Seatrac positionering för ROV

Seatrac använder det allra senaste inom akustisk teknik, vilket ger en säkrare kommunikation mellan sändare och mottagare.

Genom att på ytan ansluta ett akustiskt modem X150 till en programvara som även kommunicerar med GPS position, kan en eller flera dykare och ROV med exempelvis en X010 enhet, positioneras under ytan. Det går även vid behov att kommunicera mellan dykare och ytenhet via denna typ av modem. Vanligast är att denna utrustning används för att positionera föremål under ytan. Dessa märks sedan ut på kartor eller sjökort.

De flesta av våra ROV kan utrustas med positionering av typen X010 eftersom den endast kräver matning eller ett eget batteri för att fungera under ytan.

BUVI Scandinavia