BUVI Scandinavia
LYYN Videoförbättring i realtid
Vad vi ser och uppfattar av objekt under vattnet beror på flera olika variabler: djup, avstånd och belysning samt vattnets grumlighet, salthalt och föroreningsnivåer. Kombinerat med begränsningarna hos det mänskliga ögat och hjärnan skapar detta en mycket utmanande och potentiellt farlig miljö. Objekts storlek, form och färg kan bli förvrängda eller tom osynliga för ögat utan hjälp. Nyckeln till god sikt under vattnet är egentligen att ta bort vattnet.
LYYN realtids-videoförbättring har revolutionerat undervattensfotografering och filmning. Varje enskild bildruta är optimerad med avseende på kontrast och färgspektrum för att framstå så "naturliga" som möjligt för det mänskliga ögat.
Även minsta spår av objektets färg och form kan extraheras ur bilden från kamerasensorn för att återskapa scenen så mycket som möjligt. Och allt detta sker i realtid, vilket resulterar i en bild som ständigt automatanpassar sig till miljön.

Genom att eliminera behovet av manuella justeringar kan ROV piloten fullt fokusera på uppdraget med bästa möjliga sikt.
LYYNs realtidsvideoförbättring finns även som fristående produkter. LYYN Hawk Portable är lämplig för användare som vill ha en enkel, portabel och "fältmässig" enhet med manuell kontroll över inställningar, exempelvis för inspektionsarbeten. Det är en sk Plug-n-play-enhet vilken kopplas in mellan kamera eller annan videokälla och skärm eller inspelningsutrustning. Detta är en perfekt lösning om man vill ha en enhet på skrivbordet för t.ex. efterbearbetning av inspelat material, eller om man har en ROV eller annan kamerautrustning utan LYYN integrerat.

Typiska ROV / LYYN Video Enhancement situationer:
  • Brunt/Grönt vatten
  • Suspenderade svävande partiklar
  • Inspektion, Arkeologi, Marin säkerhet, Polis & Räddningstjänst
  • Fiskodlingar
  • Hamnmiljöer
  • Floder, dammar och sjöar

Oscar Fleetwood