BUVI Scandinavia
Dyknavigator
Artemis PRO
är en handhållen undervattensnavigator som innehåller ett måldetekterande multibeam-ekolod, DVL, kamera, Dykljus, akustisk positionering, datamodem och GNSS-navigationshjälpmedel, utformade för att hjälpa dykare att navigera, söka under vattnet eller utföra havsbottenundersökningar.

Oscar Fleetwood