Nyheter Sverige
Mässor & Demo Produkter Kunder

ROV Demo på Aqua Nor

Passa på att besöka Kvarøy Fiskeoppdrett på Aqua Nor, Skansen området. De använder SRV-8 ROV i sin dagliga verksamhet.

Kontakta: buvi@buvi.se