Nyheter Sverige
Academy Kunder Tjänster

Utbildning i ROV Teknik för högskoleelever

Utbildning i ROV Teknik för högskoleelever i Karlskrona i samarbete med Blue Science Park.


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profilering – det är samhällets digitalisering och hållbarhet som står i fokus.
BTH:s uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. BTH bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

Utbildning med koppling till yrkeslivet
Våra utbildningar ger studenten möjlighet att skapa sig en karriär inom det område de valt. Därför fokuserar vi inte enbart på vad som händer under utbildningen, utan även på vad som händer efter den.
Läs mer:
https://www.bth.se/om-bth/det-har-ar-bth/

Marin teknik-projektet Detektera i botten är en del av vår Test-arena Blekinge vars syfte är att hjälpa Blekinges små- och medelstora företag att öka sin innovationsförmåga och stärka sin konkurrenskraft. I detta projekt låg fokus på forskning kring noggrannare detektering av kablar för havsbotten.
Tillsammans med våra partners BTH, NKT, Kustbevakningen och SAAB Kockums resulterade projektet i nya forskningsresultat på en magnetometer som upptäcker nedgrävda havskablar.
Läs mer:
https://www.bluesciencepark.se/caste_study/detektera-i-botten/